Dinsdag 16 januari 2018

Radio Maria hoopt op giften

Het katholieke radiostation Radio Maria is volledig afhankelijk van giften. Donateurs brengen driekwart van de begroting op. In voorgaande jaren vulden de buitenlandse partners van Radio Maria het tekort aan.

Door de wereldwijde financiële crisis kan deze bijdrage in 2015 niet worden gegarandeerd. Daarmee komt het voortbestaan van Radio Maria Nederland in gevaar en daarom doet zij een dringend beroep op een ieder die dit katholieke geluid wil behouden.

De aftrap voor deze oproep wordt gegeven tijdens de kerstmarathon die op vrijdag 19 en zaterdag 20 december wordt gehouden. Twee dagen lang wordt op de radio gevraagd om financiële steun. Met de slogan ‘Red Radio Maria. Geef.’ hoopt de Nederlandse katholieke zender de veilige haven te bereiken.

Programmadirecteur pater Elias is vol vertrouwen dat Radio Maria Nederland blijft. “Je moet het wel in het juiste perspectief zien. Want driekwart van de begroting van € 750.000 wordt al door de luisteraars bijeengebracht. En er blijken nog heel veel luisteraars te zijn die nog niet doneren. Als wij die kunnen bewegen om maandelijks een vast bedrag naar ons over te maken, dan zijn we eruit.”

Bron: Radio Maria

Bericht delen