Dinsdag 16 januari 2018

NVJ: 'Laat RNW in omroepbestel blijven'

De NVJ doet een dringend beroep op de politieke partijen CDA, VVD, D66, GroenLinks en Christen Unie om Radio Nederland Wereldomroep (met haar nieuwe taken) in het publieke omroepbestel te houden, met bescherming onder de Mediawet, rechtstreeks onder NPO of bij een van de taakomroepen NTR of NOS.

Het kabinet heeft in een eerder stadium besloten flink te korten op het budget van de publieke omroep. Die korting wordt deels behaald met het overhevelen van de Wereldomroep naar de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiermee wordt RNW ook uit het publieke omroepbestel gehaald. De NVJ heeft vanaf het begin met grote argwaan toegezien. De doelstelling van Buitenlandse Zaken ‘de belangen van Nederland in het buitenland te behartigen en het beeld en beleid van Nederland in het buitenland zo positief mogelijk uit te dragen’ kan op gespannen voet komen te staan met de journalistieke onafhankelijkheid die bij de Wereldomroep noodzakelijk is om haar taken naar behoren te vervullen, aldus de NVJ.

Het verschil tussen een publieke omroep en een staatsomroep is dat een publieke omroep volstrekt onafhankelijk van de overheid haar journalistieke taak kan uitoefenen. In Nederland wordt dat ondermeer gewaarborgd doordat het Commissariaat voor de Media tussen overheid en omroep is geplaatst. Door de Wereldomroep rechtstreeks onder het ministerie van Buitenlandse zaken te plaatsen creëert de overheid als het ware een vorm van staatsomroep. De NVJ twijfelt niet zozeer aan de zuivere intenties van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar constateert wel dat het niet de voor de hand liggende partij is om deze taak uit te voeren.

Bron: NVJ

Bericht delen