Dinsdag 16 januari 2018

Prestatieovereenkomst Wereldomroep en Ministerie

De Wereldomoep en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben voor de eerste keer een prestatieovereenkomst afgesloten. In de overeenkomst staan onder andere afspraken over de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor het media-aanbod en het publieksbereik van de Wereldomroep. Het beleidsplan beslaat de periode 2010 tot 2015.

Volgens de afspraak over de resultaatverplichting blijft de Wereldomroep de output zelf bepalen, vanwege het behoud van de redactionele onafhankelijkheid van de omroep. Vanwege externe factoren moet de Wereldomroep de realisatie van de inspanningsverplichtingen wel gedeeltelijk uit handen geven. Streng is de overeenkomst niet; er worden geen financiële sancties opgelegd wanneer de Wereldomroep faalt om de doelstellingen te behalen. Ook kunnen onder invloed van omstandigheden, zoals verlaging van het budget voor de Wereldomroep, de afspraken in de overeenkomst worden gewijzigd.

Eerder heeft de NPO al succesvol een prestatieovereenkomst afgesloten, waardoor veel ervaring is opgedaan. Vanwege de internationale context zal de Wereldomroep echter nieuwe manieren moeten ontwikkelen om de geformuleerde doelstellingen waar te maken.

Bron: Rijksoverheid/Broadcast Magazine

Bericht delen