Dinsdag 16 januari 2018

NPO wil zevende radiozender

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft via haar meerjarenbegroting toestemming gevraagd om Radio 5 te kunnen splitsen in twee zenders: Radio 5 Nostalgia en Radio 7. Deze laatste zal de religieuze en levensbeschouwelijke programma’s uitzenden waar Radio 5 zich voor 2006 mee profileerde, maar die nu alleen ’s avonds en in het weekend te horen zijn.

Radio 5 Nostalgia zal de muzikale ‘gouwe ouwe’ programmering 24 uur per dag moeten continueren. De bedoeling is dat in de praktijk Radio 5 Nostalgia als ‘nieuwe zender’ distributie via de verschillende infrastructuren zal krijgen. Radio 7 zal bij goedkeuring de ‘oude’ plek van Radio 5 innemen.

De verwachtte startdatum is ongeveer een kwartaal na goedkeuring van het plan door de minister van OCW. Radio 5 Nostalgia kost circa 5,5 miljoen euro per jaar en zal gefinancierd moeten worden door besparingen op de weekendprogrammering van Radio 2 en een deel uit de avondprogrammering van het huidige Radio 5. Radio 7 zal met een budget van 11 miljoen euro (2011) oplopend tot 11,9 miljoen euro (2012) doorgaan.

Of de nieuwe zender er daadwerkelijk komt, hangt af van de regering Rutte/Verhagen. Als de gevraagde toestemming niet wordt gegeven, blijft Radio 5 zowel de nostalgische muziekprogrammering als levensbeschouwelijke programma’s brengen.

Bron: Radiovisie/Dutchmedia

Bericht delen