Dinsdag 16 januari 2018

Kamer wil toekomst Wereldomroep onderzoeken

De Tweede Kamer wil dat minister Marja van Bijsterveldt (Media) gaat onderzoeken of en hoe de kernfuncties van de Wereldomroep behouden moeten blijven. Een D66-motie met die strekking werd donderdag aangenomen. Kamerlid Boris van der Ham diende de motie in. Volgens hem is de functie van de wereldwijde zender door technologische ontwikkelingen deels achterhaald. Hij denkt daarbij onder meer aan de opkomst van internet.

Een onderzoek van de bewindsvrouw moet uitwijzen of de omroep in de huidige vorm moet blijven bestaan, of dat het wellicht beter is om functies “geheel of gedeeltelijk onder te brengen bij andere, bestaande organisaties.”

In het regeerakkoord is ervan uitgegaan dat de Wereldomroep in de toekomst uit de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken moet worden gefinancierd. Of dit ministerie bereid is de 46 miljoen euro die de Wereldomroep nu per jaar ontvangt te blijven betalen, staat vooralsnog niet vast.

Bron: Brabants Dagblad/Broadcast Magazine

Bericht delen