Dinsdag 16 januari 2018

Kabinet draait deel bezuiniging MCO terug

Het kabinet is bereid een deel van de bezuinigingen op het Muziekcentrum van de Omroep terug te draaien. Minister Marja van Bijsterveldt wil bekijken hoe ze het MCO toch nog met twaalf tot veertien miljoen euro kan subsidiëren. Dat zei Van Bijsterveldt vrijdag na de wekelijkse ministerraad, meldt PZC.

In het regeerakkoord was afgesproken het MCO geheel te schrappen, wat 31 miljoen euro zou opleveren. Van Bijsterveldt stelt nu dat ze binnen haar begroting reserves heeft om financiële steun van twaalf tot veertien miljoen euro mogelijk te maken.

Ze wil samen met de omroepen, het MCO en de orkesten die daaronder vallen – zoals het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer Filharmonie, het Groot Omroepkoor en het Metropole Orkest – bekijken hoe het mogelijk is om “delen van het MCO overeind te houden.”

Als twee redenen voor het kabinetsbesluit noemde Van Bijsterveldt dat het MCO belangrijk is voor de omroepen die nu gebruikmaken van de orkesten voor live klassieke muziek “en natuurlijk ook omdat er heel veel over gesproken is vanuit de bevolking en wij daar een open oor voor willen hebben.”

Het gebaar richting MCO leidt niet tot een extra bezuiniging elders, maar komt uit een reservepotje op de begroting. “Het is een bescheiden bedrag, maar toch de moeite waard en we gaan het zorgvuldig bekijken.”

De Raad van Bestuur van de NPO onderzoekt momenteel ook of er manieren zijn om het MCO deels uit de televisiebegroting te ondersteunen.

Verder wil Van Bijsterveldt het aantal omroepen terugbrengen van 21 naar 8. De omroepen hadden daarvoor zelf al voorstellen gedaan. De minister wil de wet zo veranderen dat het aantrekkelijker wordt om te fuseren. “We moeten het stimuleren dat de omroepen er niet op achteruitgaan,” aldus Van Bijsterveldt.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is daar blij mee, maar benadrukt dat fusies alleen niet voldoende zijn om tweehonderd miljoen euro te bezuinigen en dat omroepen ook dan nog programma’s op radio en tv moeten schrappen. NOS-directeur Jan de Jong wil zo snel mogelijk een eenvoudiger stelsel met minder bureaucratie. “Des te minder hoeven we te snijden in programmatitels.”

Bron: PZC/NOS/Broadcast Magazine

Bericht delen