Dinsdag 16 januari 2018

Faillissement dreigt voor Den Haag FM

Woensdag heeft het personeel van Den Haag FM spontaan het werk neergelegd. Onder de medewerkers was onrust ontstaan over de toekomst van het radiostation, hun betrokkenheid daarbij en de wijze waarop zij hierover worden geïnformeerd. Naar aanleiding hiervan is direct overleg gevoerd tussen personeel en directie. Tijdens dit snelle overleg werd een aangepaste programmering uitgezonden.

De dag ervoor heeft het bestuur van de omroep vergaderd over de verschillende scenario’s in het voortbestaan van Den Haag FM / Den Haag TV. De inhoud van dit gesprek was bij de medewerkers vooraf niet bekend. Woensdagochtend werd ook het personeel duidelijk dat de situatie opnieuw zeer penibel is, zo dreigt op korte termijn het faillissement. Omdat aan de medewerkers nog geen concreet plan is gepresenteerd vrezen zij tussen wal en schip te geraken. Zij vroegen meer duidelijkheid van de directie over de opties voor de toekomst en garanties voor het personeel.

Eerder dit jaar bleek de financiele situatie van de omroep zorgwekkend en is door mediawethouder Rabin Baldewsingh de liquiditeitspositie tijdelijk versterkt. Het streven is om voor oktober een definitieve oplossing te vinden.

Nadat vanuit de directie de belofte is gedaan om beter over dit onderwerp te communiceren en de voortgang in de nieuwe bedrijfsstructuur nader is toegelicht, heeft het personeel besloten haar werk weer op te pakken. Het personeel heeft van de directie verlangd dat deze de zorg die onder de medewerkers over hun toekomst leeft zo snel mogelijk overbrengt bij de betrokken partijen. Donderdag is de reguliere programmering hervat.

Bron: Den Haag FM

Bericht delen