Dinsdag 16 januari 2018

Meer frequentieruimte voor radiozendamateurs

Met ingang van 1 januari is de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 gewijzigd. Vanaf die datum krijgen radiozendamateurs er twee nieuwe bandgedeelten bij. Dit heeft het Agentschap Telecom gemeld. Het gaat om de band 500 kHz (501 kHz tot 505 kHz) en de 70 MHz band (70 MHz tot 70,5 MHz). Dit geldt echter alleen voor F-registratiehouders en voor secundair gebruik.

In goed overleg met de amateurverenigingen VERON en VRZA, is door een groep radiozendamateurs in het voortraject onderzoek gedaan in de 500 kHz band. De resultaten van dit onderzoek hebben bijgedragen aan een positief wijzigingsbesluit. Meer informatie kunt u ook vinden op de websites van de VERON en VRZA.

Op de komende World Radio Conference in januari 2012 zal ook worden gesproken over het gebruik in de 500 kHz band. Het kan zijn dat dit nog frequentieverschuivingen met zich mee brengt. Tijdens de WRC komen afgevaardigden van circa 200 landen bijeen om wereldwijde afspraken te maken over de bestemming van radiofrequenties.

Bron: AT

Bericht delen