Drie lokale omroepen verlaten 1Twente
woensdag 5 augustus 2020

Drie lokale omroepen verlaten 1Twente

De lokale omroepen van Almelo, Borne en Haaksbergen hebben bekend gemaakt met onmiddellijke ingang uit het Regionaal Media Centrum Twente (RMC) te stappen.

Omdat het leeuwendeel van de content en het werk voor de gezamenlijke programmering al door 1Twente Enschede en 1Twente Hengelo werden geleverd, zal de luisteraar en kijker hier nauwelijks hinder van ondervinden, zegt directeur Flip van Willigen van de streekomroep 1Twente.

Volgens Van Willigen is de stap van Borne, Haaksbergen en Almelo jammer, maar onontkoombaar. “We merkten dat samenwerken steeds moeilijker werd, omdat Borne, Almelo en Haaksbergen een andere kijk op het werk hadden en een andere kant opgingen.”

Van Willigen vindt het verbreken van het samenwerkingsverband geen vrolijk moment. “Maar als je allemaal wat anders wilt, kun je beter op je eigen manier verder gaan. We blijven overigens wel bezig met onze opdracht: het versterken van de lokale journalistiek. We gaan zeker verder kijken of we daar met anderen aan kunnen werken. Dat houdt niet in dat we dat morgen gaan doen. We zetten geen overhaaste stappen.”

In een persbericht melden de drie vertrokken omroepen dat zij van mening zijn dat zij hun taken in hun eigen verzorgingsgebied beter op eigen kracht uit kunnen voeren en dat er te weinig toegevoegde waarde is te behalen uit de samenwerking binnen het RMC Twente.

Het RMC (Regionaal Media Centrum) Twente werd in 2012 door tien van de elf Twentse publieke lokale omroepen opgericht. Het doel was samenwerken en professionalisering op redactioneel en technisch gebied, zonder te fuseren tot één grote Twentse omroep. Elke omroep werkte vanuit zijn eigen locatie en probeerde waar mogelijk de krachten te bundelen met de collega’s.

Volgens Borne, Almelo en Haaksbergen waren er recentelijk ontwikkelingen waarbij het samenwerkingsverband meer het karakter dreigde te krijgen van één grote Twentse fusie-omroep. En dat is niet wat de omroepen voor Borne, Almelo en Haaksbergen willen. Volgens van Willigen is er echter nooit sprake geweest van een fusie tussen de omroepen.

Het wegvallen van de drie lokale omroepen uit de streekomroep 1Twente is een tegenvaller voor de Stichting NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland. De NLPO stuurt juist op meer samenwerkingen tussen lokale omroepen en de vorming van streekomroepen. 1Twente werd vorig jaar nog uitgeroepen tot Omroep van het Jaar door de NLPO.

Bron: 1Twente/BM

Bericht delen