Dinsdag 16 januari 2018

Agentschap gaat Kavel A7 opnieuw veilen

Op dit moment zijn er drie kavels voor commerciële analoge etherradio niet in gebruik: twee FM-vergunningen en één vergunning voor de middengolf. Deze drie kavels worden nog voor de zomer geveild, zo heeft het Agentschap Telecom maandag gemeld.

De vergunningen lopen tot en met 31 augustus 2017. Tot uiterlijk 8 april is het mogelijk hier een zienswijze over in te dienen.

Op het FM-pakket van Kavel A7 zonden in de jaren 2003 – 2009 respectievelijk Yorin FM, Caz en Arrow Classic Rock uit. Arrow ging failliet, omdat het de vele miljoenen die ermee gemoeid zijn onmogelijk kon opbrengen. In 2009 is de vergunning voor deze frequentie ingetrokken en sindsdien staat het kavel leeg. Bij de laatste frequentieverdeling in 2011 waren er geen aanvragers die aan veilingseisen voldeden. De overheid dacht er toen 17,5 miljoen euro mee te kunnen incasseren, maar geen enkele marktpartij zag dat als een realistisch bedrag.

Naast A7 zijn ook de kavels B38 en C08 beschikbaar, die een geringere dekking hebben. ‘Met de uitgifte van de drie braakliggende kavels voor commerciële etherradio wordt frequentieruimte opnieuw beschikbaar gesteld aan potentiële toetreders op de markt voor commerciële radio’, zo meldt het Agentschap hoopvol.

Hoewel het om analoge radiovergunningen gaat, moeten de nieuwe eigenaren er rekening mee houden dat ze verplicht zijn te investeren in digitale radio. Concreet houdt dit in dat het analoge programma ook via DAB+ moet worden uitgezonden.

Bron: Agentschap Telecom/Broadcast Magazine

Bericht delen