Dinsdag 16 januari 2018

750 FTE actief bij publieke radiozenders

Bij de landelijke publieke radiozenders is momenteel circa 750 FTE betrokken. Dat blijkt uit het rapport dat de Boston Consultancy Group heeft uitgebracht aan minister Van Bijsterveldt. Uit de BCG-analyse blijkt dat er aanmerkelijke verschillen bestaan tussen omroepen in de redactionele inzet per uitzenduur. Die zijn niet alléén te verklaren door de verschillen in format en opzet van radioprogramma’s.

Het besparingspotentieel op radioredacties is geschat door de omroepen met een meer dan gemiddelde personeelsinzet te brengen naar de gemiddelde personeelsinzet van omroepen op een bepaalde zender. De omvang van deze besparing is 3,5 miljoen euro, stelt BCG.

Bij Radio 1 is nu 308 FTE actief, bij Radio 2 103 FTE, bij 3FM 90 FTE, bij Radio 4 83 FTE, bij Radio 5 117 FTE en bij Radio 6 47 FTE. Tot de medewerkers behoort een relatief klein aantal freelancers. BCG ziet nog andere besparingsmogelijkheden bij de radiozenders. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een andere taakverdeling, waardoor er minder technisch personeel nodig is voor de bediening van de schakelapparatuur in de radiostudio (dit gebeurt dan door bijvoorbeeld de presentator). Verder kan de inrichting van de studio’s versoberd worden zonder dat de kwaliteit van de programma’s nadelig wordt beïnvloed. Genoemde maatregelen resulteren in een potentieel van ongeveer 1,7 miljoen (te realiseren op een kostenbasis van zowel NPO als omroepen).

Daar bovenop is nog 0,3 miljoen te besparen op de regiefaciliteit als het aantal locaties in Hilversum waar radio gemaakt wordt verder wordt beperkt. In dat geval zouden de studio’s van Radio 4 (nu bij de NTR gevestigd) en van Radio 5 (nu bij AKN) naar een centraal punt op het Media Park verplaatst moeten worden.

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen