Article header image

Mir Wermuth

“In feite stellen we iedereen de vraag: hoe relevant ben jij over vijf jaar? Bij het beantwoorden van die vraag kunnen wij helpen met onze workshops, trainingen, coachprogramma’s en leergangen. (…) Freelancers krijgen bij ons 30% korting, want we willen dat iedereen in de media zichzelf blijft ontwikkelen.” Mir Wermuth van Media Perspectives (BM)

Bericht delen