Article header image

Greg Peters

“Die scheve verdeling biedt ons enorme kansen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat goede verhalen overal vandaan kunnen komen.” Greg Peters, directielid Netflix, over het feit dat voor slechts 5% van de wereldbevolking Engels de moedertaal is, maar de overgrote meerderheid van de films en series in Hollywood toch in het Engels wordt gemaakt (de Volkskrant)

Bericht delen