Article header image
Article header image

NPO bepleit geen afschaffing Ster meer

Dat staat in een brief aan het ministerie van OCW, die in het bezit is het AD. De brief is ondertekend door NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman en Arjan Lock van het College van Omroepen (CVO).

Hiermee komt Rijxman terug op haar eerdere wensen. Aanleiding voor de brief is een recent onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK. Hieruit blijkt dat een meerderheid van tv-kijkend Nederland geen enkele moeite heeft met de aanwezigheid van reclame. ‘De uitkomsten hebben de NPO en de omroepen verrast’, is te lezen in de brief. Van de ondervraagden is 24 procent voor een publieke omroep zonder reclame. 51 procent ziet liever niet dat er geschrapt moet worden in het aanbod als gevolg van het verlies van inkomsten.

De directeur van Ster, Frank Volmer, zei eerder het afschaffen van reclame bij de publieke omroep een ‘absurd voorstel’ te vinden. Ook de Bond van Adverteerders was tegen het afschaffen en zag een verschraling.

Al decennia lang wordt het jaarlijkse mediabudget voor de publieke omroep voor ongeveer een kwart betaald uit reclamegeld (ruim 200 miljoen euro). Maar die advertentie-inkomsten dalen. De NPO wilde niet langer afhankelijk zijn van de grillige reclamemarkt en pleitte daarom begin dit jaar voor het stapsgewijs afschaffen van de Ster-reclameblokken. “Áls dit vanuit Den Haag blijvend kan worden gecompenseerd”, aldus Shula Rijxman in haar nieuwjaarstoespraak.

Bron: AD/BM

Article header image
Article header image

BM Talk met Lennart van der Meulen

Meer BM Talks bekijken? Ga naar BMTV en ontdek ook wat Jan Slagter, Paul Römer, Piet Sjoukes, Georgette Schlick, Peter Lubbers, Suzanne Kunzeler, Jos Budie, Maurice Hols en Lucille Werner te melden hebben. Nog in het verschiet liggen onder anderen René Delwel (United), Eppo van Nispen tot Sevenaer (Beeld en Geluid), Karin de Groot (ITV Studio’s), Martin de Vries (mediaondernemer/filmmaker), Tim Beudel (National Geographic Benelux), Eric van Stade (AVROTROS) en Wimar Jaeger (wethouder Hilversum).

Bron: BM

Article header image
Article header image

Van der Meulen: “Ik vind dat de NPO veel nadrukkelijker de media moet opzoeken”

Bron: BM

Article header image
Article header image

Nog drie NPO-presentatoren met topsalaris

Slob heeft navraag gedaan bij BNNVARA over de berichtgeving van De Telegraaf van afgelopen weekend, waaruit zou blijken dat de presentator van De Wereld Draait Door meer gaat verdienen als hij binnenkort College Tour voor BNNVARA en de NTR gaat presenteren via de productiemaatschappij MediaLane. Volgens Slob blijkt uit navraag bij BNNVARA dat deze suggestie niet juist is.

Slob zei dinsdag in de Tweede Kamer aanvankelijk dat er in 2017 nog vijf presentatoren waren die in Hilversum meer dan de norm verdienen, maar volgens de woordvoerder van de NPO waren het er aan het einde van dat jaar nog drie. De minister zei te hopen dat van het aantal van de veelverdieners bij de publieke omroep uiteindelijk nul overblijven, op niet al te lange termijn. “Er is sprake van een sterfhuisconstructie. Die wereld draait dus niet door, die gaat stilstaan”, aldus Slob. De minister stak zijn ergernis over hoge salarissen bij de publieke omroep in tijden van bezuinigingen niet onder stoelen of banken. “Ik vind dat niet goed. Daar moeten we vanaf. Ik ben er klaar mee voor dit soort vragen naar de Kamer te gaan. Gelukkig wordt het aantal veelverdieners bij de omroepen steeds kleiner. We moeten in de nieuwe concessieperiode ook voorkomen dat er via andere wegen pogingen worden gedaan meer te verdienen dan is toegestaan.”

SP-Kamerlid Peter Kwint stelde de kwestie aan de orde. Hij riep de presentatoren die bij de publieke omroep meer verdienen dan 194.000 euro op om de overstap te maken naar de commerciële zenders. “Stop De Wereld Graait Door”, zei Kwint.

Bron: RTL Boulevard/BM

Article header image
Article header image

FNV roept minister op om te investeren in publieke omroep

Heel veel omroepmedewerkers, of ze nou voor of achter de schermen werken, werken op basis van onzekere contracten: flexcontracten, payrollconstructies, uitzendwerk of gelijksoortige constructies. Onzeker werk maakt het voor hen ontzettend moeilijk om een stabiele toekomst op te bouwen. Een groot deel van de problemen van omroepmedewerkers in de hele mediaketen vindt zijn oorzaak in te lage budgetten door de bezuinigingen op de publieke omroep en dalende reclame-inkomsten.

Een sterke publieke omroep is belangrijk voor de kwaliteit van onze samenleving, zo stelt de FNV. De arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden bij de publieke omroep, en in het verlengde daarvan in de hele keten van toeleverende facilitaire bedrijven, moeten worden verbeterd. Dit is noodzakelijk bij zowel de landelijke als regionale omroepen.

Binnenkort presenteert minister Slob de toekomstvisie van het kabinet op de publieke omroep. Om de minister hierbij een helpende hand toe te steken, presenteert de FNV haar eigen visie op de toekomst van de publieke omroep in Nederland (pdf). Deze visie heeft de FNV samen met omroepmedewerkers ontwikkeld. Naast het grote maatschappelijk belang van de publieke omroep denkt de FNV zeker ook aan de werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in de gehele mediaketen. Een gezonde publieke omroepsector versterkt regionale economieën.

In Europa kost de Nederlandse publieke omroep per huishouden nu al het minst, zo stelt de FNV. Verder bezuinigen is schadelijk. Kothman vervolgt: “De medewerkers voor- en achter de schermen maken informatieve, amuserende, culturele en verbindende programma’s, die onafhankelijk en betrouwbaar zijn. Door de opeenvolgende bezuinigingen en achteruitgang in reclame-inkomsten is er echter steeds minder budget beschikbaar. Bovendien is het budget te instabiel. Dit heeft als gevolg dat de kwaliteit van de publieke omroep als publieke dienst onder druk staat, eveneens als de arbeidsvoorwaarden en het inkomen van de mediamakers.”

Bron: FNV/BM

Article header image
Article header image

Salaris Matthijs van Nieuwkerk ‘binnen de norm’

Van Nieuwkerk behoort tot de topverdieners bij de publieke omroep, maar kan na de zomer bij de NPO nog in totaal ‘slechts’ 194.000 euro op jaarbasis verdienen. De SP liet eerder deze week al weten nu te willen onderzoeken of Van Nieuwkerk, die onder meer De Wereld Draait Door presenteert, met het presenteren van College Tour het opgelegde maximum ontwijkt.

Volgens BNNVARA behoudt Matthijs van Nieuwkerk zijn huidige salaris zolang zijn contract loopt, maar woordvoerster Leonie Kruisinga wil niets kwijt over de contractduur. “Zolang het huidige contract van Matthijs van Nieuwkerk loopt, geldt de maximale beloning die is afgestemd met de NPO”, zegt zij. “Hij wordt evenredig betaald aan het aantal uitzendingen dat hij maakt. Maar nooit overstijgt hij de vastgestelde norm.”

SP-Kamerlid Peter Kwint spreekt van ‘ontwijkingsconstructies’ rond de salarissen van mediamensen bij de publieke omroep, maar volgens de woordvoerster is er geen sprake van “een ‘constructie’ – álle betalingen, via welke route ook, moeten door ons worden verantwoord.”

College Tour wordt voortaan gemaakt door een externe producent, MediaLane van Iris van den Ende. “Wanneer Matthijs een ander programma presenteert, zoals College Tour, moet vervolgens de beloning die hij voor die klus ontvangt, passen binnen dat goedgekeurde bedrag. Of hij nou wordt betaald door een andere omroep of door een buitenproducent, dat maakt geen verschil”, zegt Leonie Kruisinga.

Bron: AD.nl/BM

Article header image
Article header image

NPO wil duidelijkheid over budget in 2020

Ook onduidelijkheid wat de politiek met het bestel van plan is, zou ongerustheid binnen de organisatie voeden. Dat meldt Lars Pasveer op de website Villamedia.nl. De brief, in het bezit van Villamedia, wijst op voorheen ‘langdurige financiële zekerheid’ rond het NPO-budget. Zo waren budgetomvang en zelfs bezuinigingsopdrachten in voorgaande jaren al vroeg duidelijk. Dat vereenvoudigde volgens voorzitter Raad van Bestuur Shula Rijxman de besluitvorming met betrekking tot financiële verplichtingen en programmering.

Rijxman schrijft: ‘Op basis hiervan wordt de programmering in het voorjaar gemaakt en worden programma’s in productie genomen. Daar gaat altijd enige tijd overheen: een productieproces kent een doorlooptijd van enkele maanden, soms wel jaren. Omdat het programmeren voor volgend jaar al is begonnen, heb ik de vraag vooral namens de programmamakers gesteld. Zoals bekend werd pas aan het eind van vorig jaar duidelijk hoeveel we precies moesten bezuinigen. Onze programmering werd dankzij een compensatie van 40 miljoen én het inzetten van onze eigen financiële reserves ontzien, maar voor volgend jaar is dat nog allerminst zeker’.

Zoals de kaarten nu liggen, krijgt de NPO pas laat in het jaar – rond Prinsjesdag – duidelijkheid over het budget voor 2020. In de brief stelt Rijxman dat het voor de bedrijfsvoering ‘ondoenlijk en onwerkbaar’ is dat er pas enkele weken voor het nieuwe budgetjaar duidelijkheid komt over de exacte omvang van het budget.

Bron: Villamedia/BM

Article header image
Article header image

Kritiek op anonieme commissies bij NPO-fonds

Journalist Joep Dohmen schrijft in NRC dat de miljoenen euro’s worden verdeeld door anonieme commissies. Dat laat ruimte voor belangenverstrengeling. Zo mag een aanvrager niet weten wie in de adviescommissie zit die beslist over zijn aanvraag. De NPO-website vermeldt alleen de namen van alle 57 ‘onafhankelijke deskundigen’ maar geeft geen informatie over (neven)functies, achtergrond en wie zich over welke aanvraag heeft gebogen. NRC laat diverse programmamakers aan het woord die zich storen aan de werkwijze van het NPO-fonds.

De commissieleden vergaderen meestal in groepjes van drie. Ze beschikken volgens het NPO-fonds ‘gezamenlijk over voldoende ervaring en deskundigheid op het terrein waarover zij adviseren’. In het dagelijks leven zijn de deskundigen vaak zelf producent, maker, editor of regisseur. Een deel van hen blijkt zelf mee te dingen naar het geld uit het NPO-fonds waarvoor ze dus ook aanvragen toetsen. Van de commissieleden deden er 19 afgelopen twee jaar met succes een beroep op het fonds. Zeven anderen zijn gelieerd aan productiebedrijven die geld kregen. In totaal hadden dus 26 commissieleden een dubbel belang.

Hanneke Bouwsema, algemeen secretaris NPO-fonds: “We zijn in beweging. Samen met de sector wordt continu gekeken naar verbeteringen. Zo kan, na een eerste afwijzing, een gesprek worden gevoerd met een commissielid en de secretaris, waarna een tweede aanvraag kan volgen. Deze mogelijkheid staat niet op onze website, want dan hebben we straks iedereen voor elke aanvraag op de stoep. Ik zie de commissieleden met toewijding en compassie hun werk doen. Daarin gaat niets mis. We werken op basis van vertrouwen. Commissieleden geven zelf aan of er sprake is van conflicterende belangen. We hebben makers als beoordelaars hard nodig en ik denk dat 30 procent van hen afhaakt als de anonimiteit wordt opgeheven.”

Bron: NRC/BM

Article header image
Article header image

Coalitie overweegt reclamevrije publieke omroep

Tal van varianten liggen volgens betrokkenen op tafel, zoals het snijden in radiostations, of het schrappen van een net, zoals NPO 3. Een mix van maatregelen om de gederfde inkomsten van Ster-reclames op te vangen wordt het meest aannemelijk geacht.

Zo kunnen kabelaars een hogere rekening voorgeschoteld krijgen om NPO-programma’s te mogen doorgeven. Ook kan het kabinet besluiten om de omroepen meer verdienmogelijkheden te geven door bijvoorbeeld toe te staan om meer op YouTube te gaan doen. Het verhogen van de rijksbijdrage wordt ook nadrukkelijk genoemd.

Bron: De Telegraaf/BM