Article header image
Article header image

Coalitie nog niet eens over toekomst NPO

Minister Arie Slob wordt door verschillende coalitiepartijen verweten dat hij te afwachtend is. VVD’ers hebben er nooit een geheim van gemaakt dat NPO 3 wat hun betreft mag sneuvelen. Dit omdat steeds minder mensen lineair kijken en de reclame-inkomsten in Hilversum achteruit hollen. Andere coalitiepartijen hebben zo hun bedenkingen bij het schrappen ervan. Daarom werd een compromis bedacht.

Het idee is om NPO 3 wel overeind te houden, maar regionale en/of lokale omroepen daar veel meer ruimte op te geven, zodat het een soort regiozender wordt. Deze omroepen zouden daar ook meer overheidsgeld voor moeten krijgen, zo’n 15 miljoen euro. Dit compromis vindt geen instemming bij D66 en CU.

De publieke omroep zou tot acht uur ’s avonds reclamevrij moeten worden. De coalitie wilde eigenlijk de reclame op de publieke televisienetten helemaal schrappen, maar dat bleek te duur. Om de gemiste reclame-inkomsten deels te compenseren moet de NPO er structureel 25 miljoen extra belastinggeld bij krijgen. Ook de omroepen zelf moeten de broekriem aanhalen door meer samen te werken. Zo zouden NOS en NTR moeten samensmelten.

Meer lucht moet er komen voor kandidaat-omroepen zoals WNL, PowNed en Human. Volgens de oude regels dienen zij minstens 150.000 leden aan zich te binden om in het omroepbestel te kunnen blijven. De coalitie wil dat omlaag brengen naar 50.000.

D66 mikt op het verhogen van de inkomsten van de publieke omroepen door het wettelijk mogelijk te maken dat ze geld verdienen door hun programma’s op YouTube te zetten, of aan Netflix te verkopen. Minister Slob moet de coalitie op korte termijn tot overeenstemming brengen, anders mislukt het overleg. Voor de NPO zou dat betekenen dat er straks circa 40 miljoen euro bezuinigd moet worden, geld dat de overheid nu nog eenmalig aanvult, maar waarvoor de NPO na 2020 zelf een oplossing moet vinden.

Bron: De Telegraaf/BM

Article header image
Article header image

Onderzoek naar declaratie Frans Klein

Ter gelegenheid van Kleins zilveren jubileum bij de VARA organiseerde hij op kosten van de omroep een etentje in zijn eigen restaurant. De kosten – volgens ingewijden zo’n 2.000 euro voor vijftig mensen – waren weliswaar niet exorbitant, maar hij had volgens de gedragscode van de NPO nooit mogen declareren bij de VARA vanwege de zakelijke banden die hij met Thaicoon onderhield.

De kwestie kwam naar boven na vragen van de CIPO over Kleins ’nevenfunctie’ als restauranthouder. De gekozen eigendomsconstructie, met een trustfonds in het Britse Kent, zou de belastingdienst voor ruim 70.000 euro benadelen, onthulde NRC Handelsblad recent. De architecten van de juridische constructie werden in 2014 veroordeeld voor witwassen en fraude, maar Klein bleef met ze samenwerken.

Klein zou in eerste instantie hebben gesteld dat hij de rekening van het restaurant zelf heeft betaald. BNNVARA heeft de declaratie echter teruggevonden, waarmee die verklaring op losse schroeven is komen te staan.

Bron: De Telegraaf/BM

Update 20 mei:

Frans Klein krijgt steun van voormalig zakelijk directeur Mark Minkman van de VARA. Die laat weten dat de directeur Video van de NPO de beslissing over het jubileumetentje in zijn eigen restaurant Thaicoon uitbesteedde aan zijn directe collega’s.

Article header image
Article header image

Oproep aan minister Slob: investeer in de publieke omroep

Ook vragen zij aandacht voor de positie van programmamakers en ondersteunende diensten. Om hun oproep kracht bij te zetten is donderdag de petitie ‘De publieke omroep, juist nu’ van start gegaan.

De publieke omroep lijkt voor de gemiddelde kijkers of luisteraars een vanzelfsprekend gegeven waar ze recht op hebben. En terecht. Zowel het brede publiek als de politiek zijn weliswaar gehecht aan een goede programmering en programma’s, maar een deel zien de publieke omroep ook als een kostenpost waar flink op bezuinigd kan worden. In de afgelopen jaren zijn de omroepen getroffen door meerdere forse bezuinigingsmaatregelen waardoor nu de ondergrens bereikt is.

De NVJ en FNV hebben minister Slob eerder dit jaar gewezen op de grote zorgen die op dit moment leven en gaven hierbij enkele oplossingsrichtingen aan. Zo pleiten de programmamakers voor de verbetering van hun medezeggenschapspositie en budgettaire zekerheid zodat zij onder een stabiele werkomstandigheden mee kunnen bouwen aan een relevante en toekomstgerichte programmering op alle platforms.

Door jarenlange bezuinigingen vanuit de overheid is er op het gebied van arbeidsvoorwaarden een grote groep tweederangs medewerkers ontstaan. Veel omroepmedewerkers, of ze nu voor of achter de schermen werken, werken op basis van onzekere contracten, payrollconstructies, uitzendwerk en gedwongen freelancers. Dit maakt het voor hen moeilijk geheel onafhankelijk om een stabiele toekomst op de bouwen. Een groot deel van deze problemen vindt zijn oorzaak in te lage budgetten door de al genoemde bezuinigingen.

De publieke omroep heeft een stevige verankering in de maatschappij. De opeenvolgende bezuinigingen, de achteruitgang in reclame-inkomsten en de structureel lage budgetten zijn schadelijk voor een toekomstbestendig omroepbestel. Juist het grote maatschappelijk belang, de kwaliteit van de programma’s en behoorlijke werkomstandigheden maken dat investeren in de Publieke Omroep cruciaal is voor een gezonde Publieke Omroep.

Vanaf dinsdag 21 mei tot en met dinsdag 4 juni bezoeken vertegenwoordigers van de NVJ en FNV verschillende locaties op het Media Park, bij diverse omroepen, om in gesprek te gaan met de programmamakers en facilitair personeel met als doel het inwinnen van informatie en ervaringen over werk en arbeidsvoorwaarden.

Bron: NVJ/BM

Article header image
Article header image

Paul Doop nieuw NPO-bestuurslid Financiën en Bedrijfsvoering

Paul Doop is op dit moment nog voorzitter van de raad van bestuur van Haaglanden Medisch Centrum, een ziekenhuis met meer dan 4500 medewerkers. Daarvoor was hij vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Ook was hij Chief Financial Officer (CFO) van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Verder heeft Doop ervaring als partner bij Deloitte Consulting en had hij diverse functies waaronder directeur Financiële Aangelegenheden bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De voorzitter van de raad van toezicht van de NPO, Tjibbe Joustra, heeft veel vertrouwen in het nieuwe bestuurslid: “Zijn ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, bestuur en financiën zal de NPO zeker helpen om de ambities, vooral op het gebied van doelmatigheid, verder te realiseren. Daarbij is Paul een energieke en doortastende persoonlijkheid, dus we kijken zeer uit naar zijn komst.”

“De Nederlandse Publieke Omroep is van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. De NPO speelt een belangrijke rol in de stimulering van het maatschappelijk debat en ik vind het inspirerend om daar een bijdrage aan te leveren. Ik zie uit naar een goede samenwerking met de nieuwe collega’s en de relaties van de NPO”, aldus Paul Doop.

De raad van bestuur van de NPO bestaat verder uit voorzitter Shula Rijxman en bestuurslid Martijn van Dam (Technologie en Innovatie). Paul Doop treedt op 12 augustus in dienst van de NPO.

Bron: NPO/BM

Article header image
Article header image

Integriteitscommissie NPO kijkt naar nevenfunctie Frans Klein

Klein was van 2011 tot 2016 bestuurder van brievenbusfirma Bidrio Limited, waarvan de eigenaren schuilgingen achter een trust. De firma was (en is) eigenaar van twee BV’s die Thaise restaurants uitbaten in Amsterdam en Almere. Klein kocht in 2011 met zijn broer de brievenbusfirma en de trust bij het omstreden kantoor Quaedvlieg Juristen in Den Haag. Door deze constructie zijn volgens NRC schuldeisers van zijn broer op afstand gehouden.

De Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) heeft schriftelijke vragen gesteld aan de raad van bestuur van de NPO over de nevenfunctie en de manier waarop is getoetst. De NPO zag eerder geen bezwaar, al moeten nevenfuncties volgens de gedragscode van de NPO worden gemeld. Volgens de NPO was het een privézaak en was er geen sprake van belangenverstrengeling.

Volgens de CIPO is er formeel nog geen sprake van een onderzoek. “We gaan de antwoorden lezen en dan bekijken wat we verder doen. Het is niet gezegd dat er een onderzoek komt. We stellen een aantal keer per jaar schriftelijke vragen aan instellingen binnen de NPO, spreken veel mensen. Dat is onze taak.”

De NPO laat weten de vragen te zullen beantwoorden. Klein zei vorige maand dat hij het voor zijn broer had gedaan. Met de kennis van nu had hij naar eigen zeggen anders gehandeld. Hij benadrukte dat hij er zelf “geen cent wijzer” van geworden is.

Bron: NOS/NRC/BM

Article header image
Article header image

NPO brengt omroepen, start-ups en tech-teams bij elkaar

Met deze nieuwe aanpak maakt de publieke omroep voortaan plannen mogelijk waarvoor tot nu toe geen ruimte was. Martijn van Dam, binnen het NPO-bestuur verantwoordelijk voor innovatie en technologie: “Er komen steeds meer nieuwe technologieën die de publieke omroep de kans geeft compleet nieuwe belevenissen te maken voor alle Nederlanders. We willen daarmee voorop lopen en zo tegelijk de innovatie in de Nederlandse mediasector stimuleren.”

Breng de geschiedenis tot leven dankzij een hologram van Michiel de Ruyter, bereik de jeugd met virtual influencers of speel een interactief geluidsspel via de smart speaker. De NPO wil als innovatiespil in de Nederlandse mediasector vooral dit soort ideeën laten uitvoeren. Van Dam: “Mooie voorbeelden waarmee we de ervaring van de kijker en luisteraar kunnen verrijken dankzij technologische vooruitgang.”

De vernieuwde innovatie-afdeling bij de NPO, die donderdag 9 mei officieel wordt geopend, gaat de verschillende ideeën samenbrengen. Innovatieteams van omroepen delen er hun kennis, bespreken elkaars projecten en staan meer dan ooit open voor vooruitstrevende ideeën van start-ups. Ideeën die voortaan ook los mogen staan van al bestaande publieke programma’s. Voor internationale input is NPO in navolging van de Vlaamse publieke omroep VRT een samenwerking aangegaan met Sandbox, een Europees innovatie-netwerk. Start-ups krijgen via dit netwerk een unieke kans om hun producten verder te ontwikkelen, samen met een van de publieke omroeporganisaties.

Waar de ideeën ook vandaan komen; ze worden door een panel bestaande uit experts van de omroepen, NPO en externe deskundigen beoordeeld, waarna de volgens hen meest kansrijke ideeën een startbudget krijgen. Voor nieuwe innovatieve publieke content is een extra budget van twee miljoen euro beschikbaar.

Met een beter gestroomlijnde samenwerking zorgt de NPO er ook voor dat publiek geld goed wordt besteed. Doordat iedereen van elkaar weet welke afdeling met wat bezig is, wordt dubbel werk voorkomen en wordt dus ook geen geld verspild. Van Dam: ‘We stimuleren vernieuwing door bedrijven toepassingen te laten ontwikkelen die bij ons kunnen worden waargemaakt door onze publieke rol. Zo blijven we relevant voor het Nederlandse publiek en kunnen we een impuls geven aan het Nederlandse bedrijfsleven.’

Start-ups en tech-bedrijven kunnen zich vanaf nu melden bij NPO Sandbox via innovatie@npo.nl. Kijk voor meer informatie op over.npo.nl.

Bron: NPO/BM

Article header image
Article header image

NPO wilde programma Gijs Staverman schrappen

‘Op NPO Radio 2 stond het programma Gijs 2.0 lange tijd onder druk. Het dreigde door de NPO uit het uitzendschema gehaald te worden. Voor 2019 werd het belast met een bezuinigingsopdracht van bijna de helft van het huidige slotbedrag’, schrijft KRO-NCRV. ‘Pas na maanden van gesprekken met het bestuur van de NPO, werd begin november 2018 duidelijk dat we het programma, en daarmee het tijdslot, definitief konden behouden in 2019’, aldus de omroep.

De opstelling van de NPO is opmerkelijk. De programma’s Gijs 2.0 en De Wild in de Middag zijn beide marktleider in hun tijdslots. Staverman is sinds januari 2014 tussen 12.00 en 14.00 uur te horen op NPO Radio 2. Hij nam destijds de plek over van Frits Spits.

Bron: Radiofreak/BM

Article header image
Article header image

BM Talk met Eric van Stade

Meer BM Talks bekijken? Ga naar BMTV en ontdek ook wat Jan Slagter, Paul Römer, Piet Sjoukes, Georgette Schlick, Peter Lubbers, Suzanne Kunzeler, Jos Budie, Maurice Hols, Lucille Werner, Lennart van der Meulen, René Delwel, Eppo van Nispen tot Sevenaer, Karin de Groot, Martin de Vries, Bas van Teylingen en Tim Beudel te melden hebben.
Nog in het verschiet liggen onder anderen Wimar Jaeger (wethouder Hilversum), Ralf van Vegten (NEP), Madeleine de Cock Buning (Commissariaat voor de Media), Alco De Jong (Discovery Benelux) en Marijn Poeschmann (YouTube Benelux).

Bron: BM

Article header image
Article header image

Publiek positief over programmering NPO

Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur: “De cijfers bewijzen het: Nederland kijkt en luistert niet alleen massaal naar de zenders van de NPO; men is er ook heel tevreden over. Van de 25 best bekeken programma’s van 2018 zijn er maar liefst 24 van de publieke omroep. NPO 1 is de best bekeken zender van Nederland en de publieke radiozenders behalen mooie luistercijfers. Onze programmering wordt hoog gewaardeerd en heeft impact: we houden het debat levendig, brengen mensen samen en houden iedereen scherp met goede journalistiek.”

De NPO staat ook pal voor een groot aandeel Nederlandstalige producties op televisie: drama, documentaires, human interest, educatie en nieuws- en actualiteitenprogramma’s. In 2018 bedroeg het percentage Nederlandstalige producties 85 procent. De NPO is daarmee naar eigen zeggen de belangrijkste waarborg voor de productie van hoogwaardig Nederlands media-aanbod en zorgt er door de programmering op alle zenders ook voor dat er daadwerkelijk naar dit aanbod wordt gekeken.

Rijxman: “Een van onze speerpunten is vernieuwing: inspelen op veranderend kijkgedrag, zenders en programma’s nog beter laten aansluiten op de behoefte van het publiek”. De NPO verstevigde de samenwerking met en tussen omroepen op het gebied van innovatie en technologie. Met resultaat: zo kwamen er speciale projecten rond smart speakers, kwamen er vernieuwde radio-apps en zette de NPO de eerste stappen op weg naar een nieuw publiek algoritme op het on demand-platform NPO Start. In 2019 wordt deze koers voortgezet.

De complete Terugblik 2018 is hier te vinden. Binnenkort komt de NPO met het Jaarverslag over 2018.

Bron: NPO/BM