Article header image
Article header image

Zender Disney Junior stopt in Nederland

Disney Junior is een reclamevrije zender die geheel gefinancierd wordt uit vergoedingen van kabelbedrijven en zich richt op met name peuters en kleuters.

Het is de tweede kinderzender van Disney die binnen korte tijd met lineaire distributie stopt. In de zomer van vorig jaar kwam een eind aan de lineaire distributie van Disney XD 24/7. Het stoppen van de doorgifte heeft mogelijk ook te maken met de start van de streamingdienst Disney+, later dit jaar.

Disney blijft in Nederland actief met de lineaire zenders Disney Channel en de daguitzendingen van Disney XD op het kanaal van Veronica van 4.00 tot 18.00 uur.

Bron: BM

Article header image
Article header image

‘Access & content sector schreeuwt om meer overheidsmaatregelen’

Op 31 juli notificeerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het marktanalysebesluit toegang tot vaste telecomnetwerken (Wholesale Fixed Access) bij de Europese Commissie. Die heeft aangegeven op een aantal punten nadere onderbouwing te verlangen, maar in principe is het besluit, waarbij naast KPN ook Ziggo wordt gereguleerd, ‘goedgekeurd’. Dat betekent dat er na een kleine vijftig jaar eindelijk concurrentie komt op de kabel.

‘Kamer zet meer druk achter snel einde kabelmonopolie’, luidde de veelbelovende kop die op 1 november 2000 boven een artikel in Het Financieele Dagblad stond. ‘Een motie van de PvdA daartoe kreeg gisteren de steun van D66, CDA en GroenLinks. De aansporing gaat in tegen de oorspronkelijke toezegging van het kabinet kabelexploitanten als UPC, Essent en Casema tot halverwege 2002 de tijd te geven hun netwerk gesloten te houden voor derden’, vervolgde het artikel. Er was enkele weken eerder een grote storing geweest bij UPC en de Kamer was daarop aangeslagen. Sinds die motie achttien jaar geleden, is een ruime meerderheid in de Kamer voor regulering van de kabel.

Andere tijden
Het waren andere tijden. Analoge televisie was decennialang het leidende product op de kabel geweest, zoals telefonie dat was op het netwerk van KPN. Bij XS4all kon je een 1 Mbps verbinding voor 99 gulden per maand krijgen als je eerst 650 gulden aansluitkosten betaalde… Wereldwijd waren ‘maar’ 350 miljoen mensen online.

Twee jaar eerder in 1998 was Netflix online gegaan met 925 video’s. Van eigen producties door over-the-top aanbieders of dreiging voor lineaire televisie was geen sprake. Het zou nog vijf jaar duren voordat YouTube werd opgericht. De beurskoers van KPN had al wel een tik gehad, maar lag nog rond de 70 euro. Met de aangekondigde fusie tussen internetprovider AOL en contentpartij Time Warner werden de eerste tekenen van verticale integratie zichtbaar.

De kabel, begonnen als ‘centrale antenne inrichting’ waarop onder druk van de verzuilde publieke omroep alleen mocht worden doorgegeven wat thuis met de eigen antenne werd ontvangen, ontwikkelde zich snel. In de eerste helft van de jaren ’90 had de politiek terecht aangedrongen op snellere dienstenontwikkeling op de kabel. Men wilde een uitdager voor het telecom-monopolie van KPN.

Onder leiding van het ministerie van OC&W werd in de Mediawet en de Telecommunicatiewet mogelijk gemaakt dat kabelexploitanten zelf diensten mochten ontwikkelen. Dat was eerder verboden. Men vergat te regelen dat op termijn ook derden diensten als televisie, internet en telefonie moesten kunnen leveren over de kabel. Foutje. Het kabelmonopolie was geboren.

Gemeenten profiteerden enorm van dit Haagse foutje. Ze verkochten massaal hun kabelmonopolies voor bedragen tot 2.500 euro per aansluiting aan Casema, UPC, Multikabel en Essent die uiteindelijk consolideerden tot het huidige Ziggo. Het dienstenmonopolie op haar netwerk gaf de kabel de economische kracht om technisch te ontwikkelen en vervolgens eerst horizontaal en daarna verticaal te integreren.

Glasvezel
KPN – nu de zwakke broeder in het televisie en breedband duopolie – werd als sterke partij goed gereguleerd. Het oude staatsbedrijf raakte onder leiding van Wim Dik en later Paul Smits diep in de problemen. Opvolger Ad Scheepbouwer kon niet anders dan saneren, waar men eigenlijk had moeten investeren in verglazing van het netwerk. Glasvezel tot aan het huishouden (FttH: Fiber to the Home) was en is de enige manier om het ontwikkeltempo van de kabel en de stijgende vraag naar bandbreedte bij de consument bij te houden.

We hebben het aan aannemer Dik Wessels en KPN CEO Eelco Blok te danken dat er in ongeveer 35% van Nederland – daar waar naast de kabel van Ziggo ook glasvezel ligt – wel concurrentie is op echt snel internet. Ik voorspel wel dat glasvezel op de korte- en middellange termijn in de bundelmarkt (internet & televisie) alleen concurrerend kan blijven als de ACM kans ziet ook iets te doen aan de verticale integratieproblematiek.

Europa
Natuurlijk, de cord cutting millenials willen alleen een dikke internetverbinding, maar u, gemiddelde lezer van dit magazine en behorend tot de geliefde doelgroep 20-55 AB1 boodschapper met kind, wil een hoge stabiele downloadsnelheid, Game of Thrones en ‘gratis’ Max Verstappen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat naast de eerder genoemde fout in Den Haag en het mismanagement bij KPN ook Europa enorm heeft bijgedragen aan een te machtige kabelsector.

Toen de Nederlandse politiek en ambtenarij in het begin van deze eeuw ontdekten dat men in de jaren ‘90 een fout had gemaakt, was inmiddels dwingend Europees media- en telecomkader ontstaan. Nederland en België zijn de dichtstbekabelde landen van Europa. Waar in de overige lidstaten de kabel nodig was én is om oude PTT-monopolies als KPN te bevechten, heeft deze regelgeving in Nederland en België geleid tot een te sterke rol voor de kabel. Het is daarom dat de Belgisch toezichthouder al in 2011 concludeerde dat regulering noodzakelijk was. Die Belgen zijn zo gek nog niet.

Superieur
Regulering van de kabel in Nederland is ook noodzakelijk. In het overgrote deel van Nederland zijn er twee vaste netwerken. De ‘gesloten’ kabel en het ‘open’ twisted pair kopernetwerk van KPN. Het kabelnetwerk is technologisch superieur. In Utrecht test Ziggo op dit moment docsis 3.1-modems die snelheden tot 1Gbit/s mogelijk maken. Als je ongeveer in de wijkcentrale van KPN woont en je niet één maar twee twisted pairs hebt waarop dan ook nog ‘super vectoring’ wordt toegepast, dan kun je theoretisch 40% van die snelheid halen. Mijn stelling is dat de vaste markt alleen kan werken als er naast concurrentie op retail-niveau ook concurrentie op wholesale-niveau komt.

De mobiele markt werkt, omdat er meerdere netwerken zijn met meerdere aanbieders

De daling van prijzen in de mobiele markt en de gestage prijsstijging in de vaste markt onderschrijven deze stelling. De mobiele markt werkt, omdat er meerdere netwerken zijn met daarop meerdere aanbieders. Het aantal dienstaanbieders is een veelvoud van het aantal netwerken. De netwerken vechten dus niet alleen zelf om (retail)klanten, maar ook om andere partijen die op hun netwerk diensten aanbieden, wholesale klanten. De mobiele markt werkt bijna te goed. Daar kan het probleem ontstaan dat eigenaren van infrastructuur door hevige concurrentie geen ‘headroom’ meer hebben om te blijven investeren in uitbreiding en verbetering van hun netwerk.

De ‘vaste markt’ werkt niet of nauwelijks. KPN blijft in prijs net iets achter het niveau van het oppermachtige Ziggo. KPN heeft het ook veel moeilijker in onderhandelingen met programma-aanbieders en andere content leveranciers. Minder schaalgrootte, geen buitenlandse moeder en veel slechtere marges.

Ziggo kan met gezonde marges, de inkoopslagkracht van moeder Liberty Global International (LGI) en stevig marketingbudget de abonnee trakteren op Max, Messi en Jack van Gelder. Ook als er maar 100.000 mensen kijken. Ziggo-moeder Liberty Global is een schitterend bedrijf. Het investeert niet alleen in kabelnetwerken onderin de bedrijfskolom, maar ook in contentrechten en productie bovenin de bedrijfskolom.

Soms acquireert ze rechthebbende entiteiten als de Formule 1 (2016) en soms koopt men alleen een strategisch belang, zoals in het geval van het Britse ITV. De partij die op haar beurt John de Mols Talpa Producties kocht. De moeder van Ziggo heeft dus niet alleen een belang in Ziggo dat RTL 4 doorgeeft aan miljoenen huishoudens, maar ook een belang in het bedrijf dat The Voice of Holland levert aan datzelfde RTL 4. Bent u er nog? Wat dit uiteindelijk zou kunnen betekenen voor het landschap laat zich raden.

Godswonder
Er is in Nederland geen partij die zo goed gepositioneerd is. De eigen outlets Ziggo TV en Ziggo Sport zijn nog maar het begin. Moederbedrijf LGI heeft de markt goed doorzien en hier fantastisch op ingespeeld. Ik denk dat de strategie-afdeling het een Godswonder acht dat men in Nederland niet eerder is gereguleerd.

Toen Liberty bij de fusie tussen UPC en Ziggo door Europa verplicht werd haar lineaire filmkanalen (Film1) te verkopen, heeft menigeen zich ongetwijfeld op de dijen geslagen van het lachen. Ook het verplicht afstoten van de ongeveer 150.000 Vodafone tv- en internetklanten op het netwerk van KPN bij de fusie tussen Ziggo en Vodafone in 2016 deed geen pijn.

Zijn er dan helemaal geen andere partijen? Eigenlijk niet. Telfort, ooit begonnen als een hoopgevende samenwerking tussen BT en de Nederlandse Spoorwegen, is sinds 2005 100% in handen van KPN. Zelfstandige partijen als Tele2 en T-Mobile die in Nederland internet en tv-bundels aanbieden, modderen al jaren aan en staan te koop. De enige die wil kopen, KPN, mag dat op basis van mededingingsregels niet.

Geen alternatief
De eigenaren hebben nu maar besloten te fuseren. Een vergunning hiervoor is nog niet afgegeven, maar de verwachting is dat deze er onder voorwaarden komt. Op glasvezel zijn lokaal en regionaal allerlei grotere en kleinere partijen actief, maar die gaan het landelijke beeld niet beïnvloeden.
Ik vertrouw erop dat u begrijpt dat DVB-T (Digitenne), noch de satelliet (Canal Digitaal) een serieus alternatief vormen voor de consument die een comfortabele internet- en televisiebundel wil. Dus: snel meer glasvezel komt er waarschijnlijk niet door financiële nood bij KPN, er zijn geen alternatieve infrastructuren en op het kopernetwerk van KPN ziet zelfs de eigenaar niet echt kans VodafoneZiggo serieuze concurrentie aan te doen.

In mijn optiek is sprake van een naar een monopolie neigende duopolie

Als het gaat om breedbandtoegang en bundels met televisie is volgens ACM sprake van ‘joint dominance’ van Ziggo en KPN. In mijn optiek is sprake van een naar een monopolie neigende duopolie. Ziggo is economisch en technologisch de sterkere partij die prijs en productcombinaties dicteert. Als Ziggo er twee euro bij doet, kan KPN dat ook. Als Ziggo een nieuwe programma-aanbieder toegang verleent of nieuwe content aanbiedt, dan moet KPN dat eigenlijk ook. Met de regulering die ACM nu oplegt, wordt het voor derden mogelijk internet en televisie aan te bieden via de kabel, zoals Tele2 en anderen dat doen op het netwerk van KPN.

Als je op wholesale basis verschillende bundels tv en internet inkoopt en weer verkoopt aan consumenten, zijn er letterlijk honderden zaken waarover je afspraken moet maken. Geef je klanten Ziggo-modems of mag je die zelf kiezen? Moet je tv aanbieden of mag alleen internet ook? Mag aanbieder X zijn eigen informatiekanaal doorgeven op het netwerk van Ziggo en dan het Ziggo-informatiekanaal blokkeren? Moet er een overstapservice zijn? U begrijpt, dit is niet zo simpel.
ACM heeft geprobeerd overal aan te denken, maar niet op alle punten een dwingende aanbeveling gedaan. Elke regel in een dergelijk besluit wordt door Ziggo zorgvuldig onderzocht op de mogelijkheid deze te gebruiken om het hele besluit onderuit te trekken bij de rechter. Er ligt nu een zwaarbevochten besluit dat naar verwachting in oktober van kracht wordt. Er komen dan zeker procedures en het zal nog wel enige tijd duren voor Ziggo met een partij overeenstemming bereikt.

Te laat
De vraag is of de opgelegde maatregelen genoeg zijn om het vaste Nederlandse telecom- en medialandschap toekomstbestendig te maken en te verlossen van een veel te dominant breedbandinternet- en televisiedistributie-duopolie. Ik ben bang van niet. Het is waarschijnlijk te laat.
Televisie kan niet meer los worden gezien van breedbandinternet. Alles convergeert naar IP-gedreven platforms en -diensten. De verschillen tussen de broadcast- en telecomsector zijn volledig verdwenen. Er is één bedrijfstak ontstaan. De access & content sector. In dat landschap is VodafoneZiggo heer en meester.

In de access & content sector is VodafoneZiggo heer en meester

Dat de netwerk-onafhankelijke sms-vervanger WhatsApp wel geslaagd is en Knippr, een netwerk-onafhankelijke tv-dienst niet, is tenminste mede een gevolg van het feit dat de mobiele markt werkt en de vaste netwerkmarkt niet. Miljoenen Ziggo-huishoudens krijgen bij hun internet ’gedwongen’ een dik tv-pakket. Dat staat ook het succes van NLZiet in de weg. Dat een partij als Netflix in Nederland succesvol is en een plekje heeft op de Horizon-box van Ziggo komt door haar internationale slagkracht. Niet omdat in Nederland de markt goed werkt.

Convergentie gaat de vierde fase in. Na convergentie van netwerken, diensten en hardware volgt nu de fase waarin de ‘definitieve strijd’ om de macht plaatsvindt door convergentie van (content)rechthebbenden en het eigendom van de infrastructuur. De eigenaar van de infrastructuur en/of de hardware is namelijk veelal degene die ‘eigenaar’ is van de klant en de betaalrelatie heeft.

Integrale visie
Dit is een mondiale ontwikkeling. In de Nederlandse markt zijn de negatieve neveneffecten van deze ontwikkeling alleen groter dan waar dan ook. Dit komt primair door het duopolie van de vaste netwerken. Er zijn in Nederland 7,8 miljoen huishoudens. Als een toetreder op de kabel na drie jaar 100.000 klanten heeft, is dat nog steeds geen partij die het duopolie kan breken.
Er wordt terecht veel gesproken over de dominantie van Facebook, Google en YouTube, maar partijen als Ziggo en KPN worden te weinig in deze discussies betrokken. De overheid en de sector moeten samen met een integrale langetermijnvisie komen. Dit is nodig om goede ontwikkeling van infrastructuur, pluriformiteit van het informatieaanbod en gezonde bedrijven in het midden van de bedrijfskolom te verzekeren. Daar is overigens nog heel veel meer over te zeggen en dus te bediscussiëren.

Het is goed dat de ACM de kabel opent, maar de maatregelen gaan niet ver genoeg. Uiteindelijk heeft dit alleen zin als men met meer maatregelen komt. Bijvoorbeeld om programma-aanbieders te beschermen tegen de macht van de distributie.
Reageren? taco@jelgersma.nl

Article header image
Article header image

YouCa wil de kabel op

YouCa heeft aangegeven dat het hoopt dat gesprekken met VodafoneZiggo snel leiden tot een vruchtbare samenwerking voor beide partijen, waarbij keuzevrijheid voor consumenten op de kabel werkelijkheid wordt. Vooruitlopend op het besluit heeft YouCa Gert-Jan Raatgever aangetrokken om samen met Jelgersma commerciële en operationele voorbereidingen te treffen. Raatgever heeft ruime ervaring bij opzetten van serviceproviders voor televisie-, internet- en telefoniediensten.

Jelgersma: “Wij voeren deze discussie al 10 jaar en ik heb altijd begrip gehad voor het feit dat de kabel geprobeerd heeft openstelling te voorkomen. Ik verwacht echter dat men nu snel zal schakelen naar een houding die reflecteert dat dit de uitgelezen mogelijkheid is netwerkbezetting te verbeteren.”

In de nieuwe BM, die vandaag verschijnt, geeft Jelgersma een uitgebreide beschouwing.

 

Article header image
Article header image

Talpa en KPN beginnen test met tv-reclame op maat

Gesegmenteerde tv-reclame combineert de kracht van het massamedium televisie met de specifieke targetmogelijkheden van digitale media. Adverteerders kunnen straks op SBS6, Net5, Veronica en SBS9 reclames op maat uitzenden aan KPN huishoudens die daarvoor toestemming hebben gegeven. KPN stelt profielsegmenten op basis van adres, geslacht, leeftijd en kijkgedrag beschikbaar. Talpa Network koppelt vervolgens deze profielen aan relevante reclames die KPN uitserveert in de reclameblokken.

Peter de Mönnink, CEO Talpa TV en CCO Talpa Network: “Reclames op maat zijn persoonlijker en relevanter en verhogen de engagement van de kijker. Dat heeft ook een positieve impact op adverteerders, doordat zij met het ‘an sich’ al krachtige medium televisie hun boodschap nog gerichter kunnen overbrengen op de gewenste doelgroep en daarmee marketingbudgetten effectiever kunnen inzetten. Wij gaan, samen met KPN, graag met andere broadcasters in gesprek over de mogelijkheid om aan te sluiten op dit platform. Randvoorwaarde hierbij is een succesvolle afronding van de testfase”.

Kijker beslist
Op 1 oktober start de testfase met KPN-medewerkers. Als deze test succesvol verloopt, zal tv-reclame op maat op grotere schaal beschikbaar komen voor KPN-klanten en voor adverteerders. Uitgangspunt hierbij is dat de kijker beslist. De klanten van KPN geven via een opt-in toestemming voor het gebruik van hun gegevens.

Article header image
Article header image

Insight TV officieel van start in Nederland

In Amsterdam vond de aftrap plaats in aanwezigheid van talloze sterren en tv-makers. Topsporters zoals Joël Veltman en Anouk Hoogendijk (Ajax en het Nederlands Elftal), Twan Verseput (wereldkampioen Speedsurfen) en Kevin & Jalou Langeree (kitesurfers) genoten van de openingsshow. Het event bracht stunts en optredens van internationale sterren als DJ Carly Foxx en drifters Steve Bagioni en Luke Woodham.

De lancering was een voorproefje van wat Insight TV in petto heeft voor Nederland. Naast de best denkbare beeldkwaliteit biedt Insight TV ook nieuwe streaming ervaringen. Insight is namelijk eerst en bovenal een content producer, met een focus op de verhalen achter actiesporten en lifestyle.

Insight TV is nu linear beschikbaar via provider KPN op kanaal 38 HD en kanaal 692 UHD (in het 4K-pakket) naast de 20 andere landen waar het al gelanceerd is. Daarnaast is Insight TV beschikbaar via het streaming platform insight.tv. Hier kun je werkelijk alle programma’s bekijken op alle denkbare toestellen zoals PC/laptop, tablet, iPhone, iPad, Android-telefoon, Sony smart TV, Samsung Smart TV, LG Smart TV, TCL, UWP en Android TV. Een abonnement voor 12 maanden kost slechts € 9,99.

Het lineaire kanaal van Insight TV is gecreëerd om operators de mogelijkheid te bieden de nieuwe generatie kijkers te voorzien van 4K UHD-inhoud en het SVOD-platform. Het antwoord op de toenemende vraag van de nieuwe generatie kijkers: millennials, die op zoek zijn naar hoogwaardige content in de allerhoogste kwaliteit, die altijd en overal toegankelijk is.

Welke vernieuwende shows kunnen de kijkers verwachten op Insight TV? Deze maand staat in het teken van Surfing September, waarin zes grote nieuwe surfshows te zien zijn die de avonturen van deze loyale community’s volgen. Een hoogtepunt is Chasing Monsters: El Nino. Deze serie vertelt het verhaal van surfers die de grootste golven van het 2016 El Nino-seizoen najagen – van Hawaii tot Californië. Andere must-see surfshows in september zijn Lost In, Day of Days on Thundercloud Reef, Surf Girls en nog veel meer.

City Beats volgt de internationale DJ Carly Foxx waarin ze kijkers meeneemt op een muzikale reis om de sfeer en de geest van de mensen in verschillende Europese steden te ontdekken, zowel door hun persoonlijke talent als door de soundtracks die hun leven onderstrepen. Twee andere shows om in de gaten te houden zijn: Travel with a Goat, een provocerende nieuwe serie over de ethiek van het eten van vlees, en Born To, een spannende coproductie met Monster Energy, waarin getalenteerde en succesvolle topatleten hun emotionele verhaal vertellen. Andere series in 2018 en 2019 zijn Street Art Challenge, Urban Explorers en Endurance: 24 Hours of Spa.

Veel van de tv-shows van Insight TV bieden een kijkje achter de schermen bij ‘s werelds spannendste actiesporten. Volg acht World Class-coureurs in huis reis naar Zuid-Afrika en daarbij deelnemen aan Ken Block’s beruchte drifting competitie in Road to Gymkhana Grid. Of F2 Tackling Europe, waarin onze eigen voetballegendes Ronald de Boer en Edgar Davids de F2 jongens ontmoeten en de beste straatvoetbal trucs ter wereld uitproberen. Of is fietsen toch meer je ding? De documentaire Secrets of Darkfest toont stunts en fietsers in conflict met de elementen op enorme hellingen.

Met zijn Nederlandse roots en hoofdkantoor in Amsterdam is Insight TV een Nederlands bedrijf met wereldwijde ambities. In totaal bereikt Insight TV 47 miljoen huishoudens via lineaire tv-kanalen in 21 landen en zeven verschillende talen. Het platform is wereldwijd beschikbaar via insight.tv.

Bron: Insight TV/BM

Article header image
Article header image

Insight TV gaat in september officieel van start

Insight TV wordt officieel gelanceerd in Amsterdam aan de vooravond van de IBC. Dat is een grote internationaal georiënteerde beurs op het gebied van media, entertainment en technologie. Insight TV is al te zien via KPN, die het aanbod in juli toevoegde aan hun Internet & TV pakket. Ook Canal Digitaal-abonnees kunnen de zender al ontvangen, zowel in UHD als in HD.

Insight TV heeft een technische standaard gesteld, die onder andere bestaat uit een UHD resolutie van 3840 bij 2160 pixels en een HFR (High Frame Rate) van 50 frames per seconde. Om de online postproductie te kunnen faciliteren heeft facilitair bedrijf United in Hilversum onder andere flink geïnvesteerd in ultrasnelle storage om de 2.4 petabyte (2.400 terabyte) aan te kunnen.

Insight TV is al beschikbaar in België, Duitsland, Ierland, IJsland, India, Kazakhstan, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Zwitserland. Nederland is het 18e land waar Insight TV gelanceerd wordt.

Zoomin.TV gaat een zesdelige original serie voor Insight TV maken. Die heet Droners en wordt uiteraard geschoten in 4K UHD. Droners zit volgens Arun Maljaars, director of content and channels bij Insight TV, “boordevol interessante personages, space-age technologie en spectaculaire actie.”

Met zijn Nederlandse roots en hoofdkantoor in Amsterdam is Insight TV een door en door Hollandse onderneming, met wereldwijde ambities.

Bron: Insight TV/BM

Article header image
Article header image

KPN stopt met KPN Play

KPN lichtte haar klanten als volgt in: “Omdat de vraag in de markt onvoldoende is gebleken voor deze nieuwe manier van tv kijken, hebben wij besloten om ermee te stoppen. Tot 2 juli 2018 kun je gewoon blijven kijken naar je favoriete programma’s. In juni kijk je gratis naar KPN Play. Daarna stoppen we automatisch je abonnement.”

KPN Play werd eind 2015 gelanceerd met vaste kosten van tien euro per maand. Gebruikers konden daarmee onder meer live naar tv kijken en programma’s terugzien.

Bron: KPN/BM

Article header image
Article header image

KPN rolt testversie MijnKPN uit

De afgelopen maanden is de nieuwe app getest door een besloten groep. KPN kiest nu voor een open ontwikkelingsproces. De voortgang van de ontwikkeling is te volgen op kpn.com/nieuwemijnkpn. Via deze pagina kunnen klanten zich opgeven en worden mijlpalen in het ontwikkelingsproces van de nieuwe app geplaatst.

“MijnKPN heeft als missie klanten te helpen om alles uit hun KPN-producten te halen. Het doel is om een best in class selfservicekanaal te maken. Dit doen we door de app en de website zo te ontwerpen dat deze helemaal zijn toegespitst op de persoonlijke behoefte van de klant,” zegt Marketing Manager Apps & Selfcare Paul van Arendonk.

De nieuwe MijnKPN wordt gebouwd door een in-houseteam van developers bij het App Center van KPN.

Bron: KPN/BM

Article header image
Article header image

Marnix Laurs krijgt andere functie bij KPN

“Met pijn in het hart,” meldt Laurs, “want in deze functie was ik in de gelegenheid om met interessante branchegenoten te bouwen aan nieuwe en succesvolle partnerships en projecten op het gebied van content/media/entertainment. Bij sommige processen ging dat makkelijker dan bij andere, maar daarmee niet minder uitdagend en altijd met respect voor de persoon. Oftewel, het waren mooie jaren en ik ga zowel de inhoud als de mensen missen.”
“Het is op een gegeven moment echter tijd voor verandering en ik ben in de gelukkige omstandigheid dat dit kan binnen KPN. Ik ga als Director Procurement Value, KPN breed, aan de slag met het faciliteren en ontwikkelen van strategische partnerships. Daarbij staat het creëren van waarde voor alle betrokken partijen centraal,” aldus Laurs in een verklaring.

Bron: KPN/BM