Article header image
Article header image

LX Classics niet meer te horen op DAB+

Lex Harding geeft tegenover Mediamagazine.nl aan dat de hoge toezichtskosten die het Commissariaat voor de Media in rekening brengt de oorzaak zijn van het verdwijnen van de radiozender uit de digitale ether. “LX Classics wordt niet meer uitgezonden op DAB+ omdat het Commissariaat voor de Media daarvoor achterlijk hoge toezichtskosten in rekening brengt. De zender is een niet-commercieel radiostation, er valt weinig op toe te zien en daarom ben ik niet bereid daarvoor tot in lengte van dagen te betalen”, aldus Harding.

LX Classics blijft vooralsnog wel beschikbaar via internet.

Bron: Mediamagazine/BM

Article header image
Article header image

Minister Slob schorst Eric Eljon (CvdM)

Volgens de achterflap van het boek gaat het om een ’onthullende kijk achter de schermen van de Nederlandse televisiewereld’. Hoewel het een roman betreft, is het boek volgens dezelfde flaptekst ’een must voor iedereen die daar werkt, daar graag wil werken of zijn kinderen hiervoor wil behoeden’. “Het boek verhoudt zich slecht tot de neutraliteit en objectiviteit die een toezichthouder zou moeten betrachten”, liet een woordvoerder van het Commissariaat weten. “De organisatie en andere commissarissen hebben er afstand van genomen.”

Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, meldt nu: “Mij is gebleken dat er binnen het Commissariaat door verschillende oorzaken een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de heer Eljon en de overige leden van het Commissariaat ten gevolge waarvan samenwerking binnen het Commissariaat op dit moment niet mogelijk is. Ik zal onderzoeken of de heer Eljon in de toekomst met gezag zijn functie zal kunnen uitoefenen. Gelet hierop heb ik besloten de heer Eljon te schorsen als lid van het Commissariaat voor de duur van dat onderzoek. Ik verwacht dit onderzoek uiterlijk eind mei te kunnen afronden en zal dan definitief een besluit nemen. Ik zal uw Kamer dan daarover nader informeren.”

Bron: Spreekbuis/BM

Article header image
Article header image

Commissariaat voor de Media boos over roman Dwergwerpen

Dat meldt De Telegraaf. Eljon, die momenteel als ’afwezig’ wordt gemeld bij het Commissariaat, publiceerde deze maand met co-auteur Bart in ’t Hout zijn boek Dwergwerpen. Volgens de achterflap gaat het om een ’onthullende kijk achter de schermen van de Nederlandse televisiewereld’. Hoewel het een roman betreft, is het boek volgens dezelfde flaptekst ’een must voor iedereen die daar werkt, daar graag wil werken of zijn kinderen hiervoor wil behoeden’.

“Het boek verhoudt zich slecht tot de neutraliteit en objectiviteit die een toezichthouder zou moeten betrachten”, laat een woordvoerder van het Commissariaat weten. “De organisatie en andere commissarissen hebben er afstand van genomen.”

Volgens auteur Eljon wisten zijn collega’s al twee jaar geleden van zijn voornemen om het boek te schrijven. Voorzitter Madeleine de Cock Buning heeft het later ook ter inzage gekregen. “De voorzitter heeft mij daarop bevestigd het een leuke roman te vinden en nimmer aangegeven enig bezwaar tegen publicatie te hebben. Zij heeft mij zelfs de naam gegeven van een uitgever die mogelijk geïnteresseerd zou zijn om het boek uit te geven.”

Bron: De Telegraaf/BM

Article header image
Article header image

CvdM tikt KRO-NCRV op vingers voor nevenfunctie Yvon Jaspers

Deze nevenfunctie vervult Yvon Jaspers bij het bedrijf ForFarmers. Hier zou mogelijk belangenverstrengeling uit voortkomen. De onafhankelijkheid van de publieke omroep is een belangrijke kernwaarde van het Nederlandse mediabestel. Daarom heeft het Commissariaat deze casus grondig onderzocht.

Het Commissariaat komt na zorgvuldig onderzoek tot de conclusie dat er in de programma’s Boer zoekt Vrouw en Onze Boerderij geen sprake is van overtreding van de regels rondom (sluik)reclame, sponsoring en het dienstbaarheidsverbod. Deze conclusie is getrokken na een uitvoerige analyse van onder meer de contracten en andere afspraken tussen de betrokken omroep, de producent, de presentatrice en het bedrijf ForFarmers.

Wel is het Commissariaat van oordeel dat KRO-NCRV onvoldoende zorgvuldig is geweest bij het beoordelen van de nevenfunctie van Yvon Jaspers. Daarnaast is niet transparant op grond van welke overwegingen KRO-NCRV deze nevenfunctie heeft goedgekeurd. Gezien de raakvlakken van de nevenfunctie met de programma’s die door Yvon Jaspers worden gepresenteerd, was er alle reden om hier zorgvuldig op toe te zien. Door dit niet te doen, houdt KRO-NCRV zich niet aan artikel 2:178 van de Mediawet, dat toeziet op de deugdelijke bedrijfsprocessen bij publieke omroepen.

KRO-NCRV maakt zichzelf en haar medewerkers hierdoor kwetsbaar voor mogelijke belangenverstrengeling en vergroot het risico op dienstbaarheid. Het Commissariaat heeft KRO-NCRV ter verantwoording geroepen en duidelijk gemaakt dat artikel 2:178 van de Mediawet en de Beleidsregels governance en interne beheersing beter moeten worden nageleefd en er een goed werkend intern bedrijfsproces moet komen. Bij herhaalde overtreding kunnen sancties worden opgelegd.

Nevenfuncties van presentatoren zijn volgens de Mediawet toegestaan. Een nevenfunctie mag echter niet leiden tot belangenverstrengeling of dienstbaarheid. Er is sprake van belangenverstrengeling als een presentator zich niet alleen laat leiden door het belang van de omroep, maar bijvoorbeeld ook door een persoonlijk belang of het belang van derden.

De verantwoordelijkheid voor de nevenfuncties van presentatoren ligt in eerste instantie bij de omroepen. Daarom is het van belang dat nevenfuncties bij hen bekend zijn. Zo kunnen omroepen goede afwegingen maken over eventuele risico’s. Om de onafhankelijke positie van de publieke omroepen te waarborgen, moeten zij voor nevenfuncties van presentatoren een helder en transparant goedkeuringsproces hebben. Het Commissariaat ziet hierop toe via artikel 2:178 van de Mediawet en de Beleidsregels governance en interne beheersing. Daarnaast houdt de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) toezicht op naleving van de Governance Code Publieke Omroep.

Ondanks de kritiek van het Commissariaat is Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV, verheugd: “Wij zijn enorm blij dat het Commissariaat voor de Media met hun onderzoek bevestigt wat wij zelf al wisten. Dat Yvon en de redacties de programma’s maken in onafhankelijkheid, zonder enige redactionele bemoeienis van buitenaf, reclame of sponsoring. Yvon is een buitengewoon bevlogen en integere programmamaker met wie wij de komende jaren prachtige programma’s blijven maken over het boerenleven. Het Commissariaat heeft opmerkingen gemaakt over de beoordelingsprocedure nevenfuncties. Wij hebben deze procedure aangescherpt.”

In de periode van het onderzoek voelde Yvon Jaspers zich naar eigen zeggen in een ‘oorlogsgebied’, meldde zij maandagavond in Pauw. “Ik voelde mij minder door de KRO-NCRV gesteund dan door de boeren en mijn team van productiehuis Blue Circle”, aldus Jaspers.

Bron: CvdM/KRO-NCRV/BM

Article header image
Article header image

KRO-NCRV beboet wegens overtreding Mediawet in Jinek

De overtreding vond plaats in de uitzending van 19 juli 2018, waarin Erland Galjaard te gast was en uitvoerig over commerciële fitnessapparatuur (Disq) werd gesproken. Ook werd een filmpje getoond waarin Galjaard het product gebruikte. De overtreding betrof een zogeheten vermijdbare uiting. Galjaard is voormalig programmadirecteur bij RTL. In januari 2019 is Galjaard als strategisch adviseur aan de slag gegaan bij Talpa.

Uit artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008 volgt dat het niet is toegestaan dat het media-aanbod van de publieke mediadiensten vermijdbare uitingen bevat die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd. Het Commissariaat is van oordeel dat hier in de betreffende uitzending van Jinek sprake van was.

Het Commissariaat heeft de handhaving op vermijdbare uitingen opgevoerd, nadat de laatste jaren steeds meer overtredingen werden geconstateerd. In 2018 zijn de publieke omroepen uitgebreid voorgelicht over dit aspect van de Mediawet en kondigde het Commissariaat striktere handhaving aan.

KRO-NCRV gaat in beroep tegen de uitspraak van het Commissariaat voor de Media. De omroep meldt: ‘Wij vinden het jammer dat onverwachte uitspraken over een product die gedaan zijn in een uitzending van Jinek deze zomer hebben geleid tot deze boete van 20.000 euro. In een liveprogramma, zoals Jinek is, doen zich soms onvoorspelbare dingen voor die je niet altijd kunt voorkomen. Wij hebben daarom besloten om bezwaar te maken tegen dit besluit van het Commissariaat.’

Bron: CvdM/BM

Article header image
Article header image

Gorts Wijnkwartier overtreedt Mediawet

In de uitzending van 16 juni 2018 droeg presentator Ilja Gort een T-shirt dat ook in de webshop van de heer Gort te koop was. Daarmee was er sprake van een vermijdbare uiting.

Uit artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mediawet 2008 volgt dat het niet is toegestaan dat het media-aanbod van de publieke mediadiensten vermijdbare uitingen bevat die onmiskenbaar tot gevolg hebben dat de afname van producten of diensten wordt bevorderd. Door het dragen van een T-shirt dat in de webshop van de presentator verkrijgbaar was, ontstond een vermijdbare uiting.

Het Commissariaat heeft de handhaving op vermijdbare uitingen opgevoerd, nadat de laatste jaren steeds meer overtredingen werden geconstateerd. In 2018 zijn de publieke omroepen uitgebreid voorgelicht over dit aspect van de Mediawet en kondigde het Commissariaat striktere handhaving aan. Handhaving van het verbod op vermijdbare uitingen is belangrijk om de non-commercialiteit en de onafhankelijkheid van de publieke omroep te waarborgen.

De bewuste aflevering van Gorts Wijnkwartier is niet meer terug te vinden op NPO Start.

Bron: CvdM/BM

Article header image
Article header image

Kamervragen over inkomen Matthijs van Nieuwkerk

Van Nieuwkerk behoort tot de veelverdieners bij de publieke omroep, maar kan na de zomer bij de NPO nog ‘slechts’ 194.000 euro op jaarbasis verdienen met de presentatie van de talkshow De Wereld Draait Door. Volgens de bronnen van De Telegraaf verdient Matthijs van Nieuwkerk enkele tonnen extra door de uitbetaling van zijn salaris voor College Tour via MediaLane te laten verlopen.

De salarisconstructie is toegestaan als de omroepen ermee instemmen, maar mediacoryfee Fons van Westerloo zegt in de krant dat deze deal niet past in het beloningskader voor NPO-presentatoren. Minister Arie Slob wordt dinsdag in de Tweede Kamer verwacht voor mondelinge vragen over de kwestie. “Al een keer of vijf diende ik een voorstel in om dit soort ontwijkingsconstructies op het Media Park te verbieden. Als je bij de publieke omroep wilt werken doe je dat voor minder dan een minister”, zegt Kamerlid Peter Kwint van de SP op Twitter. “Zo niet, dan ga je maar weg.”

Matthijs van Nieuwkerk zelf, televisiebaas Frans Klein van de NPO en het Commissariaat voor de Media wilden nog niet reageren op het artikel van De Telegraaf.

Bron: Nu.nl/BM

Article header image
Article header image

Lokale omroepen in verweer tegen Ziggo

Ziggo laat de lokale omroepen nu twee keer de rekening betalen voor het transport van hun uitzendingen naar de distributiepunten van Ziggo. Langdurig overleg tussen de NLPO en Ziggo heeft tot nu toe de partijen niet dichter bij elkaar gebracht. Daarom heeft de NLPO een handhavingsverzoek ingediend bij de toezichthouder, het Commissariaat voor de Media.

Volgens de NLPO onttrekt Ziggo zich aan de uitgangspunten van de zogeheten must-carry-verplichting. NLPO-directeur Marc Visch: “Alle partijen erkennen dat deze verplichting begint bij de Media Gateway, het centrale punt op het Media Park in Hilversum van waaruit de verspreiding van uitzendingen naar de consument plaatsvindt. De must-carry verplichting bepaalt dat de kosten voor de distributie vanaf de Media Gateway voor rekening van de distributeurs zijn. Ziggo is de enige distributeur die dit consequent weigert. De mediareus dwingt op die manier lokale omroepen om deze kosten alsnog zelf op te hoesten. Dit terwijl lokale omroepen ook al fors hebben moeten investeren om hun signaal naar de Media Gateway te brengen, nota bene om partijen als Ziggo zo goed mogelijk te faciliteren.”

De kritiek van de NLPO krijgt bijval van de Tweede Kamer, die afgelopen december een motie hierover aannam. Wat de Tweede Kamerleden betreft mag Ziggo, conform de must-carry-bepalingen in de Mediawet, geen kosten in rekening brengen aan de lokale omroepen voor distributie vanaf de Media Gateway naar hun abonnees. Ziggo weigert vooralsnog.

NLPO-directeur Marc Visch: “Wij zijn bijzonder teleurgesteld in de huidige opstelling van Ziggo. Want terwijl Ziggo veel grote zenders goed betaalt, worden de kleine omroepen met een minimaal budget door deze grootste kabelexploitant van Nederland uitgeknepen. Men laat ons geen andere keus dan een handhavingsverzoek in te dienen bij het Commissariaat voor de Media.”

Bron: NLPO/BM

Article header image
Article header image

Lokale omroepen staan op rand van de afgrond

“We redden het nog een paar maanden”, zegt Flip van Willigen, directeur van streekomroep 1Twente vanaf de lokatie in Enschede. “Als er geen extra financiële middelen bijkomen kunnen we dit werk zo niet langer doen.” Dagelijks werken er zo’n 45 personen, waarvan 13 mensen betaald, de rest is vrijwilliger of volgt een opleiding. “Men vindt dat wij moeten voortbestaan, maar wie gaat dat regelen en financieren?”

1Twente en Zuid-West Brabant zijn twee voorbeelden van streekomroepen, waar verschillende lokale omroepen onder vallen. Ze verkeren in acute geldnood en staan aan het randje van de afgrond. Als ze omvallen, is dat een ramp, zegt Marc Visch van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). “Het is vijf voor twaalf. Als lokale omroepen verdwijnen, dan zal dat gevolgen hebben voor onze democratie.”

We hebben in Nederland ongeveer 250 lokale omroepen. Tweederde daarvan is financieel ongezond. En eenderde heeft zelfs ernstige financiële zorgen, blijkt uit de meest recente cijfers van het Commissariaat voor de Media.

Visch vindt het frappant dat de landelijke omroep 800 miljoen krijgt, de provinciale omroepen 170 miljoen en dat de lokale omroepen het slechts met 10 miljoen euro moeten doen. “Dat is veel te weinig. Het Rijk wijst naar gemeenten, gemeenten wijzen naar de markt. Maar uit de markt is steeds minder geld te halen; reclame-inkomsten drogen op.”

Visch stapt daarom namens de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen naar het Rijk om de minister een extra potje te vragen. “Lokale journalistiek is cruciaal. Het is de journalistiek die mensen in het hart raakt. Maar vooral: het is belangrijk dat journalisten gemeenteraadsleden kunnen blijven controleren. En daar is simpelweg geld voor nodig”, vindt Visch.

Bron: EenVandaag/BM