Article-in-production header image

TreurTeeVee

4 December 2016
TreurTeeVee is een donker komische televisieserie van het muziektheater-collectief Circus Treurdier waarin decor, animatie en muziek op inventieve wijze samenkomen. TreurTeeVee was voor het eerst te zien op vpro.nl waar in 2014 twee pilots zijn gepubliceerd die met behulp van crowdfunding zijn gefinancierd.